Masz konie – koniecznie przeczytaj!

napis Nowa ustawa - konie; konie a zielonej łące

Nowa ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wprowadza szereg zmian. Jeśli masz konie, koniecznie przeczytaj!

napis Nowa ustawa - konie; konie a zielonej łąceUstawa z 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt zastąpi tę z 2 kwietnia 2004 r, z czym wiąże się szereg zmian w identyfikacji zwierząt.
• Zgodnie z przepisami prowadzenie centralnej bazy danych, obejmującej m.in. koniowate, zostało powierzone Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. • Dokonywanie opisu koniowatego oraz wydawanie dokumentu identyfikacyjnego koniowatego pozostają w kompetencjach związków hodowców koni, podmiotów uznanych do prowadzenia odpowiednich ksiąg hodowlanych, które będą przekazywały dane o dokumencie identyfikacyjnym do komputerowej bazy danych prowadzonej przez ARiMR.
• Czynności związane z identyfikacją koniowatego są wykonywane przez osoby zatrudnione w związkach hodowców/podmiotach prowadzących księgi stadne, posiadających uprawnienia do identyfikacji, lekarzy weterynarii lub osoby posiadające uprawnienia, które zawarły ze związkiem hodowców koniowatych/podmiotem prowadzącym księgi stadne, pisemną umowę dotyczącą wykonywania tych czynności.
• Koszty związane z identyfikacją oraz wydaniem unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego ponosi właściciel lub posiadacz koniowatego (w zależności od umowy, jaką ze sobą dokonają).

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w załączonej ulotce przygotowanej przez ARiMR.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Broszura_informacyjna_koniowate_2023 706 KB 76