20230311_200158

20230311_200158

Magdalena Łaszek i sołtys wsi Parzniewiczki Adam Zajączkowski