Mieszkańcy konsultowali drogowy projekt

skrzyżowanie ulic Cmentarnej i Kościuszki w Woli Krzysztoporskiej z kapliczką i drzewami pośrodku

Jak będzie wyglądał parking po byłym targowisku w Woli Krzysztoporskiej i przebudowane skrzyżowanie pobliskich ulic i czy uda się zmienić lokalizację przystanku przy ul. Kościuszki? O tym wszystkim rozmawiali mieszkańcy Woli Krzysztoporskiej podczas spotkania zorganizowanego przez Urząd Gminy z inicjatywy radnej Jolanty Kabzińskiej.

Spotkanie, które odbyło się 25 lipca, dotyczyło projektu przebudowy skrzyżowania ulicy Kościuszki i Cmentarnej, budowy parkingu przy skrzyżowaniu tych ulic oraz ewentualnej zmiany lokalizacji przystanku komunikacyjnego przy ul. Kościuszki. Byli na nim obecni przedstawiciele mieszkańców – wspólnoty mieszkaniowej „Posesja” – bloków nr 11, 13, 15 przy ul. Kościuszki, członkowie Rady Sołeckiej, a także przedstawiciele UG w osobie zastępcy wójta Mieczysława Warszady, pracowników Referatu Budownictwa i Nieruchomości oraz projektanta przygotowywanych rozwiązań. Ten ostatni omówił dokumentację techniczna dotycząca zadania. Ostatecznie zaakceptowanym przez wszystkich rozwiązaniem przebudowy skrzyżowania, na którym stoi kapliczka w otoczeniu 4 drzew, okazało się rondo, które ma znacznie poprawić bezpieczeństwo użytkowników drogi. Ponieważ jest to droga powiatowa, jej zarządca będzie musiał uregulować stan własnościowy tego miejsca (dotąd część drogi posadowiona jest na prywatnej działce).
Na placu po byłym targowisku powstanie z kolei parking na około 70 miejsc, co w znacznym stopniu rozwiąże problem z zaparkowaniem samochodu dla mieszkańców pobliskiego osiedla.
Dyskutowana była także kwestia ewentualnej zmiany lokalizacji przystanku komunikacyjnego znajdującego się przy ul. Kościuszki pomiędzy blokami nr 13 i 11 (mieszkańcy zgłaszali kwestię uciążliwości tego umiejscowienia – poranny hałas zatrzymujących się samochodów; spotkania „towarzyskie” na przystanku). Po długiej dyskusji zebrani doszli jednak do wniosku, że ze względów technicznych i racjonalności komunikacyjnej konieczne będzie pozostawienie przystanku w dotychczasowym miejscu.
Po tych uzgodnieniach będzie można już finalizować prace projektowe dotyczące tego zadania.

Fot. A. Wiktorowicz