Młodzi z POWER-em

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Młodzi z POWER-em”, które odbędzie się 3 października 2017 r. w godz. 12:00 – 14:00 (rejestracja od godz. 11:45) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 15, I piętro.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: http://www.rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/2073-spotkanie-informacyjne-pn-mlodzi-z-power-em, pod przyciskiem „Weź udział”, do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 12:00.
Organizatorzy informują o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.