Młodzi zdolni z Woli Krzysztoporskiej

Niezwykłymi sukcesami mogą pochwalić się uczniowie Szkoły Podstawowej im. gen. Ludwika Czyżewskiego w Woli Krzysztoporskiej.

W cyklu konkursów przedmiotowych organizowanych przez łódzkiego kuratora oświaty w roku szkolnym 2017/2018, aż troje uczniów z Woli Krzysztoporskiej uzyskało tytuł finalisty etapu wojewódzkiego. Uczennica klasy III gimnazjum – Julia Stawicka przygotowana pod kierunkiem nauczycielki Anny Otwinowskiej uzyskała 66% w etapie finałowym konkursu przedmiotowego z języka polskiego. Uczeń klasy VI Mikołaj Marczykowski przygotowany przez panią Grażynę Pielużek uzyskał wynik 78% na etapie wojewódzkim w konkursie z języka angielskiego. Uczeń klasy VII – Jakub Ziemba, z klasy pani Lucyny Lasek, uzyskał tytuł finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z historii dzięki nocie 80% w teście wiedzy z przedmiotu.
– Finały wojewódzkie były trzecim etapem konkursów, a nasi uczniowie byli jedynymi reprezentantami szkół powiatu piotrkowskiego. Większość finalistów i laureatów stanowili wychowankowie szkół łódzkich. Wyniki kuratoryjnych konkurów przedmiotowych potwierdzają wysoki poziom dydaktyki w naszej placówce – powiedział dyrektor szkoły Zbigniew Ziemba. – Wszystkim uczniom i nauczycielom serdecznie gratuluję i życzę równie ważnych sukcesów w nauce.