Młodzież uczy się samorządności

Jak to jest być wójtem? O tym będzie się mógł przekonać zwycięzca II Gminnego Konkursu Wiedzy o Społeczeństwie i Samorządzie Terytorialnym. Konkurs pod patronatem wójta gminy Wola Krzysztoporska Romana Drozdka odbył się 23 marca w Szkole Podstawowej im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie.

– Celem tego konkursu jest upowszechnianie wiedzy o samorządzie terytorialnym, szerzenie idei społeczeństwa obywatelskiego, kształtowanie postaw obywatelskich, wzmacnianie patriotyzmu lokalnego oraz rozwijanie zainteresowań uczniów – mówią organizatorzy.
Główną nagrodą w konkursie był „Fotel Wójta Gminy Wola Krzysztoporska”, czyli pełnienie funkcji wójta gminy przez jeden dzień. Do konkursu przystąpiło 15 uczniów z klas gimnazjalnych szkół podstawowych w Gomulinie i Woli Krzysztoporskiej. Młodzież rozwiązywała najpierw test pisemny, następnie 6 uczniów, którzy otrzymali największą ilość punktów, przystąpiło do części ustnej. Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: przewodnicząca – Iwona Zapała, dyrektor Szkoły Podstawowej w Gomulinie, członkowie – Małgorzata Kowalska, Ewa Maciołek, Edyta Michalak.
Zwycięzcą konkursu został Kamil Bajerowski ze SP w Woli Krzysztoporskiej, II miejsce przypadło Szymonowi Kaucowi, a III – Patrykowi Jarosińskiemu, uczniom kl. III Szkoły Podstawowej w Gomulinie. Laureaci otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców, a wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali cenne upominki od wójta gminy Wola Krzysztoporska.
Wójt Roman Drozdek z dumą wręczył laureatowi konkursu główną nagrodę „Fotel Wójta”, a podsumowując tegoroczną edycję konkursu, chwalił młodzież za zaangażowanie w sprawy społeczności lokalnej i obywatelską postawę. Podkreślił również, że udział w tym konkursie daje uczniom możliwość realizowania swoich pasji i marzeń, a także przygotowuje do pełnienia w przyszłości ważnych funkcji w społeczeństwie.
Fot. SP Gomulin