Młodzież wie, jak zapobiegać pożarom

A uczy się tego m.in. dzięki takim konkursom, jak Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, którego eliminacje gminne odbyły się 24 lutego w Szkole Podstawowej w Bujnach.

Do rywalizacji o możliwość reprezentowania gminy Wola Krzysztoporska w eliminacjach powiatowych stanęło 29 osób podzielonych na trzy kategorie wiekowe.
W kategorii szkół podstawowych rywalizowało 18 osób. Swoje zespoły wystawiły: SP Bujny, SP Bogdanów, SP Gomulin, SP Wola Krzysztoporska oraz dwie grupy z OSP Parzniewice.
W kategorii gimnazjów swoje reprezentacje zgłosiły placówki z Woli Krzysztoporskiej i Gomulina, a dołączyła do nich także 1 osoba reprezentująca świetlicę środowiskową i OSP Bujny.
Szkoły ponadgimnazjalne reprezentowała 3-osobowa drużyna z ZS CKP w Bujnach i przedstawiciel OSP Wola Krzysztoporska.
Po pierwszym, pisemnym etapie, który stanowił test składający się z 30 pytań, do finału ustnego zakwalifikowały się po trzy osoby w każdej kategorii wiekowej. Tu trzeb było odpowiedzieć na 4 pytania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy przedmedycznej.

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność miejsc przedstawia się następująco:

I grupa wiekowa (szkoła podstawowa)
1. Szymon Resel (SP Bogdanów)
2. Michał Kacperski (SP Gomulin)
3. Kacper Dąbrowski (SP Bujny)

II grupa wiekowa (gimnazja)
1. Patrycja Bednarek (Gomulin)
2. Nikola Karnel (Wola Krzysztoporska)
3. Bartłomiej Owczarek (Gomulin)

III grupa wiekowa (ponadgimnazjalne)
1. Grzegorz Koszelak (OSP Wola Krzysztoporska)
2. Norbert Pisarek (ZS CKP Bujny)
3. Krystian Cieślik (ZS CKP Bujny)

Ostatecznie więc do eliminacji powiatowych zakwalifikowano najlepszych, czyli Szymona Resela, Patrycję Bednarek i Grzegorza Koszelaka.

Zawodników oceniało jury w składzie: Grzegorz Konecki, prezes Zarządu Gminnego OSP w Woli Krzysztoporskiej (przewodniczący); Jan Czubała, pracownik UG (sekretarz), członkowie: Dominik Ambrozik, sekretarz gminy, Mirosław Jakubczyk, komendant gminny OSP, Mieczysław Frankiewicz, prezes OSP Bogdanów, Henryk Gręda, prezes OSP Parzniewice, a gościem specjalnym był st. kpt. Jakub Rytych, kierownik Wydziału Prewencji PSP w Piotrkowie Trybunalskim.
Nagrody ufundowane przez Urząd Gminy wręczał uczestnikom wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek, a doskonałymi występami związanymi z ochroną przeciwpożarową uświetniły konkurs dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bujnach.