Młodzieżowa drużyna OSP Parzniewice na wycieczce w Elektrowni Bełchatów

Młodzieżowa drużyna OSP z Parzniewic zdobywa wiedzę nie tylko z zakresu pożarnictwa.

Z okazji dni otwartych Elektrowni Bełchatów 26 sierpnia chłopcy mogli zwiedzić największą elektrownię konwencjonalną w Europie. – W czasie wędrówki po obiekcie przewodnik dostarczył szczegółowych informacji na temat procesu produkcji energii elektrycznej. Duże wrażenie zrobiła na chłopcach hala z generatorami oraz wysokie kominy – opowiadają organizatorzy wycieczki, którymi byli naczelnik Sławomir Ogrodnik i Marcin Krzesiński.