Most na rzece Grabi znów połączył gminy

W grudniu 2017 roku zakończyła się budowa nowego mostu na rzece Grabia położonego w ciągu drogi Kobyłki-Żądło, na pograniczu dwóch gmin: Woli Krzysztoporskiej i Grabicy. To inwestycja z najdłuższą chyba, bo ponad 10-letnią historią.

Problem niszczejącego mostu narastał przez wiele lat. Wątpliwości budził fakt, na terenie której gminy leży właściwie most i kto jest zobowiązany do jego napraw czy remontów. Przełom nastąpił w roku 2015 (po zmianie na stanowisku wójta gminy Grabica). W wyniku dobrej współpracy włodarzy obu gmin – Krzysztofa Kulińskiego i Romana Drozdka – udało się podpisać porozumienie w sprawie wspólnej budowy obiektu. Gmina Grabica zobowiązała się zostać inwestorem, a Wola Krzysztoporska – pokryć połowę kosztów inwestycji.
Sporo czasu trwało przygotowanie dokumentacji projektowej, na którą złożyły się również obie gminy. W połowie 2017 r. Grabica przeprowadziła postępowanie przetargowe wyłaniające wykonawców prac.
A te podzielono na dwa etapy. Pierwsza i najważniejsza część zadania obejmowała budowę nowego obiektu mostowego na rzece Grabi wraz z drogami dojazdowymi w obu gminach. Nowy most, zlokalizowano tuż obok użytkowanej na bieżąco starej konstrukcji drewnianej. Ten pierwszy etap prac zakończył się w połowie września 2017. Pozwolenie na użytkowanie nowego obiektu wraz z przebudowaną drogą gminną Kobyłki-Żądło uzyskano 15 listopada. Dokument ten umożliwił rozpoczęcie drugiego etapu inwestycji, czyli rozbiórkę starego, wysłużonego mostu drewnianego. Mimo niesprzyjających warunków pogodowych, udało się to zrobić i 30 listopada nastąpił odbiór końcowy całej inwestycji.
– To jedno z moich najdłużej wdrażanych w życie przedsięwzięć, o które zabiegałem i proponowałem władzom gminy Grabica ponad 10 lat. Cieszę się, że wreszcie udało się je zakończyć. Nowe drogi dojazdowe i most na rzece Grabia usprawnią komunikację między dwoma sąsiednimi gminami – Wola Krzysztoporską i Grabicą. Jest to satysfakcja dla obu samorządów – dodaje wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 410 tys. zł, z czego ponad 208 tys. zł pochodzi z dotacji udzielonej Grabicy (jako inwestorowi) przez gminę Wola Krzysztoporska (201.894 zł w roku 2017, wcześniej koszt dokumentacji projektowej).
Jednym słowem – most znów łączy!