Most znów łączy

Mowa o moście na rzece Grabi, na drodze Kobyłki – Żądło. Przez ponad 10 lat był on zarzewiem nieporozumień pomiędzy gminami Wola Krzysztoporska i Grabica oraz problemów komunikacyjnych mieszkańców. Ale wygląda na to, że most – nowy most – wkrótce znów zacznie łączyć sąsiednie gminy.

Przez lata wątpliwości budził fakt, na terenie której gminy leży właściwie most i kto jest zobowiązany do jego napraw czy remontów. Ale jest dobra wiadomość dla mieszkańców. Gminy wspólnie wybudują nowy most, który zastąpi stary, drewniany obiekt zagrożony katastrofą budowlaną.
Latem 2015 roku wójtowie Krzysztof Kuliński (gm. Grabica) i Roman Drozdek (gm. Wola Krzysztoporska) podpisali wstępne porozumienie w tej sprawie, 27 października zaś przypieczętowano ostateczne ustalenia.
Tego dnia na moście pojawili się nie tylko przedstawiciele władz obu gmin, ale i właściciele nieruchomości położonych w jego rejonie. Uprawniony geodeta dokonał okazania przebiegu granic nieruchomości, wskazał również miejsce lokalizacji nowego obiektu mostowego.
– Wspólnie z gminą Grabica wybudujemy most łączący nasze gminy. Wreszcie zrealizujemy to, co proponowałem już 10 lat temu – mówił Roman Drozdek, wójt gminy Wola Krzysztoporska. – Kosztami podzielimy się po połowie. W tym roku w ramach pomocy gminie Grabica, która będzie inwestorem, a po zakończeniu budowy także zarządcą mostu, przekazaliśmy 10 tys. zł na przygotowanie dokumentacji projektowej.
most Grabica IMG_3384W Grabicy w ramach procedury przetargowej wyłaniany jest wykonawca projektu technicznego. Prace budowlane rozpoczną się w przyszłym roku. Stary most zostanie rozebrany, a nowy wybudowany zostanie w pierwotnym śladzie.
Nie wiadomo jeszcze, ile inwestycja będzie kosztować (to wskaże kosztorys i przetarg wyłaniający wykonawcę). Wiadomo natomiast, że wreszcie jest szansa na rozwiązanie ciągnących się od wielu lat lokalnych problemów komunikacyjnych.