Kto może liczyć na mieszkanie z Krajowego Zasobu Nieruchomości?

11 września 2017 r. weszła w życie ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości, który będzie gospodarował gruntami Skarbu Państwa, przeznaczając je pod budowę mieszkań o atrakcyjnym czynszu. Regulacje te będą od tej pory obowiązywały przy realizacji programu „Mieszkanie Plus”. Warto wiedzieć, kto i na jakich zasadach będzie mógł skorzystać z rządowego programu mieszkaniowego.

Na terenie powiatu piotrkowskiego są już wstępnie typowane nieruchomości, które wejdą w skład KZN. Nie wiadomo jednak jeszcze, kiedy i na których z nich powstaną budynki mieszkaniowe.

Zgodnie z ustawą, mieszkania będą dostępne w formule najmu lub najmu z opcją dojścia do własności. KZN będzie także realizował wiele innych zadań związanych z ochroną praw najemców.

Program „Mieszkanie Plus” umożliwia powstanie mieszkań na wynajem o niskich czynszach, które mogą być docelowo wykupowane na własność. Wszyscy chętni będą mogli wynająć takie mieszkanie, a jednocześnie stopniowo je wykupywać, bez zadłużania się w bankach. Rolą Krajowego Zasobu Nieruchomości jest udostępnienie gruntów Skarbu Państwa pod takie budownictwo. Dzięki wykorzystaniu gruntów państwa koszt powstania mieszkań będzie niższy. KZN będzie nadzorował warunki wynajmu mieszkań oferowanych przez przedsiębiorców, kontrolował wysokość czynszu, a w razie konieczności także karał za nieprzestrzeganie zasad zawartych w ustawie.

Kto prowadzi nabór wniosków?
Nabór chętnych na mieszkania z programu Mieszkanie Plus – osobny dla każdej lokalizacji – prowadzi Krajowy Zasób Nieruchomości.
Informacje o prowadzonych naborach będą się pojawiały na stronie KZN: www.kzn.gov.pl

Czy istnieje możliwość wykupu mieszkania?
Mieszkanie w programie Mieszkanie Plus można wynajmować i stopniowo wykupić albo długoterminowo wynajmować.

Jak wysoki będzie czynsz?
Rząd określa co roku wysokość czynszu. Dzięki temu nie będzie on wysoki i nie wzrośnie w sposób niespodziewany.

Czy najem będzie bezpieczny?
KZN będzie sprawdzał, czy wynajmowanie i gwarantowany wykup mieszkania jest zgodny z prawem. Jeśli zostaną wykryte nieprawidłowości, KZN będzie mógł nakładać kary finansowe na operatora.

Co się dzieje, jeśli jest dużo chętnych na mieszkanie?
Jeśli liczba zainteresowanych najmem mieszkania w danej lokalizacji będzie wyższa niż liczba budowanych mieszkań, zostaną zastosowane kryteria pierwszeństwa określone w ogłoszeniu o naborze.

PIERWSZEŃSTWO MAJĄ:
• osoby, które straciły mieszkanie/dom wskutek działania żywiołu lub wskutek katastrofy budowlanej,
• osoby posiadające mieszkanie/dom podlegające/y wywłaszczeniu,
• osoby o względnie niskich dochodach,
• osoby z niepełnosprawnością lub których dziecko jest niepełnosprawne,
• osoby wychowujące dzieci,
• osoby nieposiadające mieszkania/domu i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
• osoby zmieniające miejsce zamieszkania w celu podjęcia pracy lub nauki,
• osoby ze statusem repatrianta,
• osoby w wieku powyżej 65 lat,
• osoby posiadające Kartę Polaka.

MIESZKANIE LUB DOM Z KZN

Dzięki Krajowemu Zasobowi Nieruchomości będą mogły powstać nie tylko bloki mieszkalne. KZN będzie także oferował działki pod budowę domów jednorodzinnych
Nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania nieruchomości na budowę domu jednorodzinnego, nie będzie uprawniało do jej zbycia – nieruchomość będzie musiała być wykorzystana zgodnie z celem określonym w przetargu, co zapobiegnie spekulacjom nieruchomościami.
Nieruchomości przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną będą mogły być oferowane wraz z projektem budowlanym, a nawet z pozwoleniem na budowę, co znacząco zmniejszy obciążenie procedurami administracyjnymi indywidualnego inwestora i skróci okres między zakończeniem przetargu a rozpoczęciem budowy.
Domy jednorodzinne będą mogły być również budowane przez deweloperów i innych przedsiębiorców. Wówczas mieszkania w nich zlokalizowane będą oferowane na zasadach najmu, takich samych jak mieszkania w budynkach wielorodzinny, tj. jako najem z opcją dojścia do własności.

Więcej informacji w załącznikach.

DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI
tel. 22 522 53 50
e-mail: sekretariat@kzn.gov.pl

Pełna informacja na http://mib.gov.pl/2-kzn.htm.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Krajowy Zasób Nieruchomości broszura 944 KB 407
2 pdf Krajowy Zasób Nieruchomości ulotka 2 MB 432