Mundurowi z Bujen słuchali o „Wyklętych” i pracy policji

Uczniowie klas I liceum o profilu policyjnym i wojskowym Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach 9 marca uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do Piotrkowa Trybunalskiego.

Mundurowi wzięli udział w wykładzie historycznym na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim pt. „Żołnierze Wyklęci – Niezłomni Bohaterowie”, prowadzonym przez profesora dra hab. Marka Dutkiewicza.
W oparciu o prezentację multimedialną wykładowca przedstawił genezę pojęcia „Żołnierze Wyklęci”, tragizm walki oraz rolę, jaką to konspiracyjne antykomunistyczne podziemie odegrało w walce o niepodległą Polskę.
Następnie uczniowie udali się na zajęcia warsztatowe do Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim. Wysłuchali tu wykładu na temat zadań i specyfiki pracy policjanta. Mieli okazję poznać najnowsze metody i techniki pracy w zakresie zwalczania cyberprzemocy, narkomanii oraz przestępczości zorganizowanej. Mogli też z bliska obejrzeć broń palną wykorzystywaną w pracy policjanta. Zwiedzili tzw. niebieski pokój, w którym przesłuchiwani są nieletni, i celę, w której przebywają konwojowani więźniowie. Młodzież miała okazję do porozmawiania z policjantami i zadania nurtujących pytań.