Na mikołajki dostali plac zabaw

Dzieci swoje nowe miejsce rekreacji przetestowały nieco wcześniej, ale oficjalne przekazanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bogdanowie miało miejsce 4 grudnia – tuż przed mikołajkami.

Nie zabrakło zresztą mikołajkowych akcentów. Wójt gminy Roman Drozdek w imieniu całego samorządu obdarował dzieci nie tylko nowym placem zabaw, ale i cukierkami o „magicznej mocy”. Skierował też słowa do rodziców i wychowawców. – „Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka” – cytował św. Jana Pawła II. – Niech ten nowy plac zabaw będzie dowodem naszej troski o tych, którzy tej troski najbardziej potrzebują, a bezpieczna zabawa połączona z nauką będzie dobrym początkiem mądrego, dorosłego życia.
– Dzieciństwo to jeden z najważniejszych etapów w życiu człowieka. Obowiązkiem dorosłych jest zadbać o to, by był on szczęśliwy, twórczy i dał dobre podstawy na przyszłość – gratulowała nowej inwestycji przewodnicząca Rady Gminy Maria Głowacka.
Uczniowie zaś podziękowali wszystkim dorosłym słowem, piosenką i tańcem – programem artystycznym, który przekonywał do aktywnego, zdrowego trybu życia. Na nowym placu zabaw dzieci będą mogły rozwijać się ruchowo i po prostu bawić.
Za nową inwestycję, która kosztowała dokładnie 96.290 zł, władzom samorządowym i przedstawicielom Rady Gminy dziękowała też dyrektor SP w Bogdanowie Tamara Kałcz.

Przypomnijmy, że projekt pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Wola Krzysztoporska”, w ramach którego wykonano inwestycję, otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013. Dofinansowaniem zostały objęte wszystkie szkoły podstawowe na terenie gminy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego