Na pomoc pracy

Straciłeś pracę, grozi ci zwolnienie? Weź udział w projekcie „Na pomoc pracy” realizowanym przez Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.

Projekt skierowany jest do osób które utraciły pracę w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn zakładu pracy zamieszkujących lub pracujących na obszarze województwa łódzkiego.

Celem projektu jest nabycie nowych kwalifikacji poprzez udział w szkoleniu zawodowym zakończonym egzaminem zewnętrznym oraz 3 miesięcznym stażem zawodowym.
– W ramach projektu oferujemy dla osób zainteresowanych udziałem w ścieżce kwalifikacji wsparcie w postaci: szkolenia zawodowego, trzymiesięcznego stażu zawodowego oraz pośrednictwa pracy. Zapewnimy wykwalifikowaną kadrę trenerską, catering podczas zajęć, materiały szkoleniowe oraz zwroty kosztów dojazdu na każdą formę wsparcia – zapewniają realizatorzy projektu.

Zapisy:
http://mcdk.info.pl/projekty/na-pomc-pracy/
tel. 501-933-895
e-mail: npomocpracy@mcdk.info.pl