Nagrody dla nauczycieli i dyrektorów szkół

Dzień Edukacji Narodowej był okazją, aby nauczycielom i dyrektorom szkół z terenu gminy Wola Krzysztoporska wręczyć nagrody i podziękować za trud kształtowania młodych charakterów.

Gratulacje i nagrody odebrali wszyscy dyrektorzy samorządowych placówek oświatowych z terenu gminy: Tamara Kałcz (SP Bogdanów), Elżbieta Przybył (SP Bujny), Danuta Stępień (SP Gomulin), Iwona Zapała (SP Krzyżanów), Paulina Dziadczyk (Parzniewice), Irena Kasztelan (Gimnazjum w Gomulinie), Agnieszka Sołtys (Przedszkole Samorządowe w Woli Krzysztoporskiej), Zbigniew Ziemba (Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Woli Krzysztoporskiej).
Wśród nagrodzonych znaleźli się także nauczyciele wytypowani przez swoich przełożonych: J. Sobutkowska (Gimnazjum w Gomulinie), L. Nicińska (SP Parzniewice) i M. Danielak (ZSG w Woli Krzysztoporskiej).

A za wciąż podejmowany trud przekazywania wiedzy dzieciom i młodzieży dziękowali: wójt Roman Drozdek, sekretarz gminy Dominik Ambrozik i inspektor ds. edukacji UG Karolina Piotrkowska.