Najbliższa sesja już 19 maja

przy stole konferencyjnym przewodnicząca Rady Gminy, jej zastępca i dwie kobiety w obsługi Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wola Krzysztoporska zaprasza na XLIII sesję Rady Gminy, zwołaną na wniosek wójta gminy, która odbędzie się 19 maja 2022 roku (czwartek) o godz. 14.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej (ul. Południowa 2).

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2022-2030.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2022.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Piotrkowskiego zadania publicznego dotyczącego zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Nr 1529E Mąkolice-Oprzężów od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1527E w Oprzężowie do działki ewidencyjnej nr 91/3 obręb Piekarki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (obręb Wola Krzysztoporska).
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (obręb Oprzężów).
10. Zakończenie obrad.
Sesje Rady Gminy są dostępne pod adresem strony internetowej: https://wola-krzysztoporska.sesjaradygminy.pl/gosc.