Z najlepszymi życzeniami dla sołtysów

Z okazji Dnia Sołtysa pragniemy złożyć najlepsze życzenia: dużo zdrowia szczęścia i optymizmu.

Wielu sukcesów zarówno w życiu osobistym,

jak i zawodowym oraz pomyślności i wytrwałości

w rozwiązywaniu wszystkich spraw dotyczących lokalnej społeczności.

Dziękujemy za trud i zaangażowanie w pracę na rzecz gminy Wola Krzysztoporska.

Niech dążenia do zamierzonych celów nie napotykają przeszkód,

a pełniona funkcja przynosi wiele satysfakcji.

               Przewodniczący Rady Gminy                                                                 Wójt Gminy

                                 Wola Krzysztoporska                                                                 Wola Krzysztoporska

                            Maria Głowacka                                                                            Roman Drozdek