Najwyższy czas na złożenie wniosków o dopłaty bezpośrednie!

Zbliża się ostateczny termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie w 2017 r. Rolnicy, którzy chcą z nich skorzystać w pełnym wymiarze, mają czas do 15 maja. Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Piotrkowie Trybunalskim przypomina o godzinach urzędowania w najbliższych dniach.

Jakie są terminy składania wniosku w roku 2017?

Wniosek o przyznanie płatności wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami), w tym wypełnionym materiałem graficznym, składa się w terminie do 15 maja br. Wniosek o przyznanie płatności wraz z załącznikami może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 9 czerwca 2017 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 16 maja 2017 r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.
Wniosek i załączniki do wniosku (z wyjątkiem materiałów graficznych) składane przez wnioskodawcę uznaje się za złożone, jeżeli są podpisane z podaniem imienia i nazwiska.

GODZINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O DOPŁATY BEZPOŚREDNIE NA 2017
Biuro Powiatowe ARiMR w Piotrkowie Tryb. ul. Wronia 65

W dniach 24 – 28.04.2017                                    7.30 – 18.00
W dniu 02.05.2017                                                 7.30 – 15.30
W dniach 04 – 05.05.2017                                    6.00 – 20.00
W dniach 08 – 13.05.2017 oraz 15.05.2017       6.00 – 20.00