Napisały o pomniku w Majkowie Dużym – dostały się do Sejmu!

SONY DSC

Uczennice klasy IIa Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Gomulinie – Patrycja Dyko i Małgorzata Górecka – zostały posłankami XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, której organizatorem jest Kancelaria Sejmu, MEN i IPN.

Swój sukces zawdzięczają wykonaniu projektu badawczego „Miejsca pamięci – materialne świadectwo wydarzeń szczególnych dla lokalnej i narodowej tożsamości” pod kierunkiem Ewy Maciołek, nauczycielki historii i wiedzy o społeczeństwie. Dziewczynki wybrały jako obiekt badania pomnik w Majkowie Dużym poświęcony majkowianom poległym w obronie kraju w czasie II wojny światowej. Przeprowadziły ankiety i sondę uliczną wśród uczniów i mieszkańców wsi dotyczącą ich stanu wiedzy na temat wydarzeń upamiętnionych tym pomnikiem oraz wywiady z Włodzimierzem Dryzkiem – inicjatorem powstania pomnika, wójtem gminy Wola Krzysztoporska Romanem Drozdkiem, ks. Janem Cholewą, nauczycielką historii w SP Gomulinie Małgorzatą Kędzierską oraz pracownikami UG. Aby rozbudzić zainteresowanie tym miejscem pamięci narodowej, zorganizowały pod pomnikiem lekcję historii z W. Dryzkiem pod hasłem „Naród, który traci pamięć, ginie”. Uczennice przygotowały również ulotki promujące to miejsce pamięci oraz założyły specjalną stronę na FB poświęconą temu pomnikowi.
Całe zadanie rekrutacyjne było bardzo dobrze przygotowane i zostało bardzo wysoko ocenione przez komisję konkursową, co dało gimnazjalistkom mandaty posłów Sejmu Dzieci i Młodzieży.
1 czerwca Patrycja i Małgorzata reprezentowały województwo łódzkie podczas obrad XXII sesji SDiM, której tematem przewodnim były miejsca pamięci narodowej.

Podsumowanie pracy młodych posłanek i posłów województwa łódzkiego w tegorocznej sesji SDiM odbyło się 7 czerwca w Skierniewicach, w którym również wzięli udział przedstawiciele Łódzkiego Kuratorium Oświaty, władz wojewódzkich i samorządowych. Na uroczystość przybył także wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek, który wręczył gimnazjalistkom z Gomulina cenne i atrakcyjne upominki. Posłanki otrzymały także dyplomy i nagrody łódzkiego kuratora oświaty.