Narodowe Czytanie „Balladyny”

Już po raz piąty kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Woli Krzysztoporskiej zaprosiła swoich czytelników do udziału w akcji Narodowego Czytania. W piątek, 11 września zagorzałe czytelniczki na placu przy bibliotece czytały „Balladynę” Juliusza Słowackiego.

– W tym roku ze względu na zaistniałą sytuację i obostrzenia z niej wynikające spotkałam się z moimi czytelniczkami w kameralnym gronie, na świeżym powietrzu, aby podtrzymać tradycję wspólnego czytania. Przeczytałyśmy scenę III aktu I powieści z podziałem na role Wdowy, Aliny Balladyny, Kirkora, Skierki i Sługi. Spotkanie sprzyjało również integracji, rozmowom na temat czytanych ostatnio nowości wydawniczych oraz planowaniu kolejnych spotkań przy wybranej lekturze. Pragnę serdecznie podziękować uczestniczkom spotkania za poświęcony czas i przyłączenie się do wspólnego czytania – mówi Joanna Filipek, kierownik GBP w Woli Krzysztoporskiej.

Fot GBP w Woli Krzysztoporskiej