Nasze nowe drogi

Ponad 5 km nowych, asfaltowych dróg oddano do użytku mieszkańców gminy Wola Krzysztoporska pod koniec 2016 r. Gmina wydała na ten cel prawie 1 mln zł.

Dziewięć odcinków w dziewięciu miejscowościach. 5 km 253 m nowych asfaltowych nawierzchni. Całkowity koszt – 982.723,22 zł.

Oto zestawienie wybudowanych odcinków dróg.

Krzyżanów (droga na Pieńki) – długość 1600 m; koszt – 307.527,55 zł brutto
Piaski – długość 100 m; koszt – 27.968,35 zł
Rokszyce I – długość 835 m; koszt – 143.383,46 zł
Krężna – długość 339 m; koszt – 64.178,73 zł
Kacprów – długość 500 m; koszt – 92.977,55 zł
Bogdanów – długość 330 m; koszt – 78.127,52 zł
Siomki – długość 959 m; koszt – 167.331,68 zł
Bujny – długość 390 m; koszt – 62.139,96 zł
Wola Rokszycka –długość 200 m; koszt – 39 088,42 zł

– Poprawa przejezdności na drogach gminnych to zadanie priorytetowe, uwzględniane w budżecie każdego roku – mówi wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek. – Kolejne wymienione wyżej odcinki dróg wykonane w 2016 r. to konsekwencja ambitnego planu położenia nakładek bitumicznych na wszystkich drogach gminnych utwardzonych kruszywem w kadencji 2014 – 2018. Do wykonania zostało około 15 km. Na ten moment nie widzę zagrożenia, by plan ten nie został zrealizowany. Gdyby nie pokaźna pomoc finansowa w kwocie 1.800.000 zł udzielona powiatowi piotrkowskiemu na modernizację dróg powiatowych – pozostały 15-kolometrowy odcinek dróg gminnych mógłby być wykonany już w 2017 r. – podkreśla Roman Drozdek.

Dodatkowo z firmą, która wykonała te remonty, podpisano aneks w ramach tzw. robót uzupełniających. – Na te zadania uzupełniające przeznaczyliśmy w budżecie 2017 r. kwotę 491 tys. zł. Na tych samych warunkach ofertowych za te pieniądze uwzględnione są kolejne miejscowości – Rokszyce, dwie drogi w Bujnach, Mąkolice, Kolonia Woźniki – mówi wójt Roman Drozdek.
Według umowy modernizacja tych dróg ma się zakończyć w połowie maja 2017 r.