Nie będzie wody w Siomkach, Krzyżanowie, Piaskach i Glinie!

Woda lecąca z kranu
Fot. Pixabay

Gmina Wola Krzysztoporska – Referat Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w związku z prowadzonymi przez Gminę Wola Krzysztoporska inwestycjami polegającymi na przebudowie sieci wodociągowych w miejscowościach: Siomki, Krzyżanów, Glina w dniu 14.11.2022 r. (poniedziałek) nastąpi przerwa w dostawie wody dla niżej wymienionych miejscowości:

– Siomki, ul. Długa od nr 18 do 65
– Krzyżanów,
– Piaski,
– Glina,

Przewidywany czas przerwy: godz. 8:00 – 14:00 (6 godzin).

Gmina Wola Krzysztoporska – Referat Wodociągów i Kanalizacji informuje jednocześnie, że z przyczyn niezależnych od Gminy może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanym terminie, a przewidywany czas przerwy oraz zakres przerwy planowanej może ulec zmianie.