Nie wypalaj traw! To zabronione!

nie wypalaj traw - plakat płonąca trawa

W okresie wiosennym powszechnym zjawiskiem stało się wypalanie traw i zarośli na łąkach, nieużytkach, poboczach dróg i innych terenach zielonych. Nadal panuje całkowicie błędne przekonanie, że wypalanie traw poprawia jakość gleby, jest swoistym rodzajem jej nawożenia i użyźniania. Tymczasem jest to nie tylko nieefektywne, ale i zabronione! Można stracić dopłaty bezpośrednie czy zapłacić grzywnę w wysokości nawet 30 tys. zł.

Pozbawienie gleby naturalnej pokrywy roślinnej powoduje przyspieszenie jej erozji i wyjałowienie. Taka gleba jest bezbronna wobec działania czynników atmosferycznych – promieni słonecznych, wiatru i opadów. Podczas pożaru zniszczona zostaje warstwa życiodajnej próchnicy, giną zwierzęta oraz mikroorganizmy odpowiadające za równowagę biologiczną.
Należy mieć świadomość, że nawet mały pożar trawy w chwili nieuwagi bądź silnego wiatru może wymknąć się spod kontroli i szybko zagrozić sąsiednim zabudowaniom, obszarom leśnym.

Wypalania traw zakazuje prawo, m.in. Ustawa z dnia 16.04.2004 roku o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2022 r poz. 916 tj.):
• Art. 124. ust. 1 „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.
• Art. 130 a. ust. 1. Kto usuwa roślinność przez wypalanie z gruntów rolnych, obszarów kolejowych, pasów przydrożnych, trzcinowisk lub szuwarów, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 30.000 złotych.

Oprócz wspomnianych kar rolnikowi, który zostanie nakryty na uprawianiu tego procederu a jest beneficjentem dopłat, mogą grozić dotkliwe sankcje ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przepisy dotyczące wsparcia w ramach płatności bezpośrednich i obszarowych odwołują się m.in. do zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska. W związku z czym nieprzestrzeganie zakazu wypalania powoduje redukcję dopłat, a w skrajnych przypadkach Agencja może pozbawić beneficjenta całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok.