Daj się zauważyć – noś odblaski!

Rok 2015 – rokiem osób Niechronionych na drogach Ziemi Piotrkowskiej w działaniach Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim
Piotrkowscy policjanci prowadzą działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, pod hasłem – „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Ta grupa użytkowników dróg, w przeciwieństwie do kierowców i pasażerów samochodów, pozbawiona jest jakiejkolwiek technicznej ochrony. Jak się okazuje, podstawowe przepisy zna prawie każdy, jednak o tym, że nie wszyscy się do nich stosują mówią policyjne statystyki. Przepisy ruchu drogowego szczegółowo regulują kwestię ruchu pieszych i pojazdów. Podstawowe przepisy zna prawie każdy, jednak o tym, że nie wszyscy się do nich stosują mówią policyjne statystyki. Taki stan rzeczy wynika nie tylko z niewłaściwych zachowań na drodze pieszych czy też rowerzystów, ale również niezgodnych z przepisami ruchu drogowego zachowań kierujących pojazdami w stosunku do nich. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim podsumowali zdarzenia drogowe z 2014 roku.

Z zebranego materiału wynika, że w 2014 roku piesi spowodowali 21 wypadków drogowych oraz 8 kolizji drogowych. Zdarzenia drogowe, w których sprawcami są kierujący pojazdami mechanicznymi, powstałe w wyniku nieprawidłowego przejeżdżania przejść dla pieszych i nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu to 20 wypadków, w których zginęła 1 osoba a 21 zostało rannych.  Bez wątpienia do liczby wypadków przyczyniają się też m.in. zmienne i niekorzystne warunki atmosferyczne, opady deszczu, silny wiatr, itp. Często piesi poruszają się w ciemnych ubraniach, które w porach wieczorowo – nocnych czynią ich niewidocznymi. Stosowanie elementów odblaskowych przez tę grupę uczestników ruchu drogowego niewątpliwie zwiększa ich bezpieczeństwo. Przede wszystkim poprawia ich widoczność, co pozwala na wcześniejsze zauważenie ich przez kierujących i wykonanie bezpiecznego manewru. Ponadto rowerzyści i motorowerzyści poprzez właściwe oświetlenie swoich pojazdów oraz korzystanie z kasków ochronnych również sami dbają o swoje bezpieczeństwo.

Noszenie odblasków przez pieszych ma poprawić bezpieczeństwo na drogach. Od 31 sierpnia 2014 roku obowiązuje znowelizowana ustawa Prawo o ruchu drogowym, która nakłada na wszystkich pieszych, którzy po zmroku poruszają się w terenie niezabudowanym, obowiązek używania elementów odblaskowych. Stosowanie elementów odblaskowych (zawieszki, opaski, kamizelki) przez pieszych powoduje, że są  oni o zmroku bardziej widoczni w światłach samochodu. Prawidłowo noszone odblaski powinny być umieszczone w takim miejscu, aby znalazły się w polu   działania świateł samochodowych i były zauważalne dla kierujących nadjeżdżających z obu kierunków. Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego to także rowerzyści: prawidłowo wyposażony rower powinien posiadać: jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej z przodu, z tyłu – jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być migające. W warunkach złej widoczności światła należy włączyć. Apeluję! Bądź widoczny na drodze – chronisz ludzkie życie swoje i innych.

Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim

mł. insp. Dariusz Walichnowski