Niemal 90 komputerów trafi do szkół gminy Wola Krzysztoporska

Prawie 90 komputerów trafi do szkół z terenu gminy Wola Krzysztoporska. Gmina złożyła wniosek o sfinansowanie zakupu części laptopów w ramach programu #zdalnaszkoła, ale zdecydowana większość środków pochodziła będzie z budżetu gminy i poszczególnych szkół. Wszystko po to, żeby nauka na odległość, do której z powodu koronawirusa zmuszeni są uczniowie i nauczyciele, szła sprawniej.

Na sprzęt do zdalnej nauki dla uczniów i nauczycieli wydano 230.550 zł. Za sumę tę kupionych zostało 87 laptopów wraz z koniecznym wyposażeniem (laptopy wyposażone w system operacyjny MS Windows 10 i oprogramowanie MS Office 2019 MOLP Edu, oprogramowanie antywirusowe, mysz bezprzewodową, torbę).
Gmina z własnego budżetu kupiła 50 laptopów za kwotę 132.500 zł, które trafią do szkół w Woli Krzysztoporskiej (35 sztuk) i Parzniewicach (15 sztuk). W ramach tego zakupu złożyła też wniosek o przyznanie grantu w kwocie 70 tys. zł (maksymalna możliwa kwota), a dofinansowanie pochodzić będzie ze środków europejskich z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020; Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu; Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach ZDALNA SZKOŁA.
Pozostałe zakupy pochodzą z budżetów poszczególnych szkół. I tak w Szkole Podstawowej w Bogdanowie pojawi się 10 laptopów (26.500 zł), w SP Bujny 12 sztuk (31.800 zł) i SP Krzyżanów 15 sztuk (39.750 zł).
Laptopy służyć będą nauczycielom do prowadzenia zdalnej nauki. Szkoły mają także możliwość wypożyczania ich uczniom, którzy nie mają własnego sprzętu. Kiedy lekcje wrócą do szkół, będzie dalej wykorzystywany np. podczas lekcji.