Nieruchomość do sprzedaży

Herb Gminy Wola Krzysztoporska a obok napis Zarządzenie wójta gminy

Ogłoszenie wójta gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza, co następuje:
Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska przeznaczono do sprzedaży:
nieruchomość zabudowaną budynkiem kotłowni położoną w obrębie Wola Krzysztoporska oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 644/165 o powierzchni 0,0618 ha.
Sprzedaż odbędzie się w formie bezprzetargowej.
Przedmiotowe nieruchomości zastały opisane w wykazach, które zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki 5, a także zamieszczone na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Szczegółowych informacji udziela Referat Budownictwa i Nieruchomości w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska – tel.: 44 616 39 75.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Zarządzenie 172-22 - Wola Krzysztoporska działki 644-165 601 KB 48