Nieruchomość do wydzierżawienia

mapka z wykazem nieruchomości do wydzierżawienia

Ogłoszenie wójta gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2021 roku, poz. 1899.) wójt gminy Wola Krzysztoporska ogłasza, co następuje:
Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska przeznaczono do wydzierżawienia n/w nieruchomości:
– część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 117/2 o powierzchni 0,35 ha, położonej w obrębie Rokszyce I.
Przedmiotowa nieruchomość została opisana w wykazie zamieszczonym w załączeniu oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki 5 i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Szczegółowych informacji udziela Referat Budownictwa i Nieruchomości w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska – tel.: 44 616 39 75.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Zarządzenie 53-22 załącznik wykaz nieruchomości 542 KB 102