Nieruchomość do wynajęcia

Ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazu części nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia.

Działając na podstawie art. 35 ust.1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (tj.Dz.U. 2016 r poz.2147 z późń.zm.)

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza co następuje:

z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska przeznacza się do wynajęcia część nieruchomości położonej w miejscowości Wola Krzysztoporska przy ulicy Kościuszki nr 19 oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 644/25 (obręb geodezyjny Wola Krzysztoporska) o powierzchni 0,1989 ha, zabudowanej budynkiem w którym znajduje się /garaż oznaczony numerem 3/ o powierzchni użytkowej 22,40 m² na czas oznaczony do 3 lat w trybie bezprzetargowym.

Przedmiotowa nieruchomość opisana jest w wykazie wywieszonym na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki nr 5.