Nieruchomość w obrębie Bogdanów do sprzedaży

Przetarg

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w obrębie Bogdanów gm. Wola Krzysztoporska, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 57 o powierzchni 0,1164 ha.

 Wyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska dotyczącego przetargu II ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Bogdanów, stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska

Nr ewidencyjny

działki

Powierzchnia

działki w ha

Opis nieruchomości Cena wywoławcza

Nieruchomości [zł]

Wadium [zł]
Nr KW
 

 

57

0,1164 nieruchomość zabudowana budynkiem do rozbiórki  

 

53 000

 

 

5 300

PT1P/00090936/3 brak planu miejscowego oraz  decyzji o warunkach

zabudowy

 

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska nr 122/23 z dnia 10 października 2023 roku.

 Przetarg odbędzie się 26 czerwca 2024 o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, pokój nr 5, na parterze.

Wadium należy wnieść w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy – naturoBank Bank Spółdzielczy nr konta 10 8973 0003 0010 0200 1496 0012 nie później niż do dnia 20 czerwca 2024 roku. Datą dokonania wpłaty jest data uznania na rachunku UG Wola Krzysztoporska.

Ogłoszenie o przetargu podane zostało do publicznej wiadomości poprzez  publikację na stronie internetowej urzędu (www. wola-krzysztoporska.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń na budynku UG.

Szczegółowe informacji o przetargu można uzyskać w siedzibie tutejszego urzędu w pok. 6a (parter), w Woli Krzysztoporskiej przy ul. Kościuszki 5 lub telefonicznie pod nr telefonu 44 616 39 75.

Pełna treść ogłoszenia w załączeniu.

Wola Krzysztoporska, dnia 20.05.2024 r.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 doc Ogłoszenie o przetargu 17 KB 69