Nowa Rada Gminy już pracuje!

Rada Gminy Wola Krzysztoporska 2018 - 2023

Nowo wybrani radni gminy Wola Krzysztoporska i wójt Roman Drozdek złożyli ślubowanie podczas pierwszej, inauguracyjnej sesji Rady Gminy, która odbyła się 21 listopada. Poznaliśmy też nazwiska nowego przewodniczącego i wiceprzewodniczącego RG.

Uroczystą sesję otworzyła radna seniorka Maria Biegańska. – Przed nami daleka droga i długa lista problemów do rozwiązania, ale jeśli nie my się tego podejmiemy, to kto? – mówiła, rozpoczynając obrady i gratulując wszystkim, którzy uzyskali społeczny mandat.
Nowi radni odebrali z rąk przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej Julity Karnel stosowne zaświadczenia o wyborze. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu członkowie Rady Gminy złożyli ślubowanie.
W tajnym głosowaniu wybrano także prezydium RG. Przewodniczącą Rady Gminy Wola Krzysztoporska została Małgorzata Gniewaszewska (wybrana jednogłośnie). – Bardzo dziękuję za taki wynik głosowania i wskazanie mojej osoby na tak odpowiedzialną funkcję. Będę się starała, aby nasza praca przebiegała sprawnie. Proszę jednocześnie o współpracę, wyrozumiałość, zgodność, ale również o podpowiedzi i uwagi po to, by wspólnie podejmować jak najlepsze dla mieszkańców decyzje – mówiła nowo wybrana przewodnicząca Małgorzata Gniewaszewska. – Nasza praca w samorządzie jest wielkim wyzwaniem. Radny powinien wiedzieć i pamiętać o tym, że jest wybrany nie tylko dla swojej miejscowości, ale dla całej gminy. Proszę więc o solidarność, żeby ta praca dobrze nam się układała – dodała.
Wiceprzewodniczącym RG został Dariusz Pytka, otrzymując 11 głosów (o funkcję wiceprzewodniczącego RG ubiegała się także Jolanta Kabzińska, która otrzymała 3 głosy).
Poza radnymi ślubowanie złożył również wójt. Dla Romana Drozdka to już to już piąta kadencja na tym stanowisku. – Pełnienie funkcji wójta to zaszczyt, ale i wielkie zobowiązanie – podkreślał Roman Drozdek. – Wypełniając program wyborczy zaakceptowany przez większość mieszkańców gminy, będę działał z przekonaniem, determinacją, z wiedzą i doświadczeniem, jakie zdobyłem, piastując funkcję wójta przez 16 lat. Ale bez państwa akceptacji inicjatywy organy wykonawczego nic nie będą warte – mówił do nowo wybranych radnych wójt, jednocześnie gratulując i prosząc o współpracę. – A priorytety są wszystkim znane. Logika i przyjęta strategia nakazuje, abyśmy nadal stawiali na gospodarkę ściekową, infrastrukturę drogową, na wypoczynek – a więc budowę placów rekreacyjno-sportowych. Trzeba też jeszcze mocniej wspierać te organizacje, które można nazwać drugim stopniem samorządności, a więc m.in.: OSP, KGW, LZS – dodał wójt.

Nową Radę Gminy tworzą: Maria Biegańska, Tomasz Filipek, Michał Gaworczyk, Beata Gawryszczak Małgorzata Gniewaszewska, Krzysztof Jarząbek, Jolanta Kabzińska, Kamila Kaczorowska, Grzegorz Konecki, Magdalena Magiera, Paweł Malik, Edyta Michalak, Dariusz Pytka, Agata Szmalec, Beata Wieczorek.

Warto dodać, że nowy jest nie tylko skład Rady, ale i sposób głosowania podczas sesji! Przede wszystkim obrady można oglądać online (czyli na bieżąco w Internecie – link: https://wola-krzysztoporska.sesjaradygminy.pl/gosc) i bezpośrednio śledzić głosowania, które od teraz będą głosowaniami imiennymi. W każdej chwili będzie można sprawdzić, jak konkretny radny głosował w danej sprawie. Pod wyżej podanym linkiem będzie też można znaleźć porządek obrad i treść poszczególnych uchwał, a po sesji także zarchiwizowane nagranie obrad.