Nowe ceny za odbiór śmieci

Informujemy, iż w związku z koniecznością wdrożenia z dniem 1 lipca bieżącego roku nowych zasad segregacji odpadów, wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku (Dz.U.2017.19) w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, wzrośnie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od lipca będziemy płacić 8,50 zł od osoby miesięcznie w przypadku segregacji, natomiast 17,00 zł od osoby miesięcznie – jeżeli odpady nie są segregowane.

O nowej wysokości „opłaty śmieciowej” każdy mieszkaniec gminy zostanie powiadomiony odrębnym pismem. Terminy opłat oraz numery indywidualnych rachunków bankowych pozostają bez zmian. Więcej informacji pod nr telefonu: 44 616 39 83.
O nowych zasadach segregowania odpadów czytaj TUTAJ.