Nowe oświetlenie w 9 miejscowościach

Nowe uliczne lampy pojawiły się w Siomkach, Gomulinie, Bujnach, Kamiennej, Mąkolicach, Parzniewicach Dużych, Parzniewicach – Łużyku, Woli Krzysztoporskiej i Kacprowie.

W Siomkach wybudowane zostało nowe oświetlenie uliczne przy ul. Północnej na działkach nr 97, 102/2, 82, 92/2, 93/2, 94/2, 95/4 i jest to 13 sztuk lamp (9 na wysięgniku). Jego wykonanie kosztowało 70.110 zł.
W Gomulinie 8 nowych lamp zaświeciło przy ul. Prostej na działkach 411, 367. Koszt tego przedsięwzięcia to 45.510 zł.
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienna na działkach 14, 40, 227, 265 objęła instalację 9 sztuk lamp. Koszt inwestycji 65.528,25 zł.
W Mąkolicach (na działkach 136, 162/2) wykonano z kolei 5 sztuk lamp, które kosztowały 50.245,50 zł.
W Parzniewicach Dużych budowę oświetlenia ulicznego wykonano na działkach 199/1, 225, gdzie kosztem 15 429,12 zł stanęły dwie lampy.
W Woli Krzysztoporskiej budowa obwodów oświetlenia ulicznego obejmowała budowę 7 sztuk oświetlenia przy Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na działkach 568/5, 568/11, 568/14, 568/13 oraz demontaż 3 słupów wraz z oprawami. Koszt tych prac to 37.908,60 zł.
W Bujnach dwie nowe lampy staną na działkach 530/4, 497, 298. Ich koszt to 16.130,22 zł. Prace są w trakcie realizacji i mają się zakończyć do 19 grudnia 2019 r.
Trzy lampy zaświecą z kolei w miejscowości Parzniewice Duże – Łużyk na działkach 188, 237, 262, a kosztować będą 10.575,80 zł. Tu prace także mają się zakończyć do 19 grudnia 2019 r.
Budowa oświetlenia ulicznego na dz. nr 220, 258, 259, 312 w Kacprowie obejmuje instalację 6 sztuk lamp. Koszt realizacji inwestycji to 18.425,40 zł, a jej zakończenie przewidziano na 12 grudnia 2019 r.
Budowa wszystkich obwodów oświetleniowych ma się zakończyć do 19.12.2019 i w sumie kosztować będzie 329.862,89 zł.