Nowe samochody dla dwóch jednostek OSP z terenu gminy Wola Krzysztoporska

STAR na wyposażeniu jednostki OSP Krężna to najstarszy samochód gminnej straży

Dwie jednostki OSP z terenu gminy Wola Krzysztoporska dostały ministerialne dofinansowanie do zakupu nowych wozów strażackich. Pieniądze przeznaczone na zakup średnich samochodów bojowych pokryją tylko część kosztów. Brakującą część z własnych środków będzie musiał dołożyć gminny samorząd.

A chodzi o jednostki OSP w Bujnach i Krężnej. Ministerialne dofinansowanie wynosi po 450 tys. zł do każdego wozu. Wstępnie wartość jednego oszacowano na 950 tys. zł, z czego wynika, że gmina powinna dopłacić po 500 tys. zł. Ile będzie to rzeczywiście – to pokażą przeprowadzone przetargi. Prawdopodobnie koszt samochodów będzie wyższy. Jak pokazuje rynek samochodowy, mogą one kosztować około 1 – 1,2 mln zł. Dlatego podjęte będą również działania w kierunku pozyskania dodatkowego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Rada Gminy Wola Krzysztoporska już zdecydowała (głosowanie odbyło się 3 marca 2023), że dołoży po 500 tys. zł do każdego pojazdu.
Fakt, że wozy mają trafić do tych konkretnych dwóch jednostek, wynika z przyjętego planu wymiany starego sprzętu na nowy. Jednostka OSP Bujny funkcjonuje w jednej z największych miejscowości na terenie gminy i regularnie zwiększa się tu liczba zdarzeń wymagających interwencji. Dotąd miała jednak wyłącznie mały samochód niespełniający oczekiwań i potrzeb strażaków. – Z zadowoleniem można stwierdzić, że zaangażowanie jednostki jest bardzo duże. Gwałtownie wzrasta liczba młodych strażaków i to dotyczy nie tylko mężczyzn, ale i kobiet. Funkcjonowanie OSP Bujny staje się wzorowe i zmierza do profesjonalizmu – mówi wójt Roman Drozdek, który cieszy się z przyznanego jednostkom dofinansowania.
OSP Krężna z kolei posiada najstarszy samochód (STAR), który zdecydowanie wymaga wymiany. – Ponadto jednostka ma bardzo wysokie wyszkolenie – dodaje wójt Roman Drozdek. – Jej sprawność jest bardzo wysoka, a zaangażowanie druhów olbrzymie. W 2022 r. jednostka obchodziła jubileusz 100-lecia swojej działalności, a to zobowiązuje.
Dotacje pochodzą ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zdjęcie: STAR na wyposażeniu jednostki OSP Krężna to najstarszy samochód gminnej straży. Wkrótce zostanie zastąpiony nowoczesnym wozem bojowym.