Nowe tablice na przystankach

Nowe tablice z nazwami miejscowości i numerami porządkowymi montowane są na wiatach przystankowych w gminie Wola Krzysztoporska.

– Na terenie gminy jest około 90 przystanków. Docelowo takie tablice pojawią się na wszystkich z wyłączeniem tych, które przeznaczono do rozbiórki – informuje Tomasz Szustkiewicz, inspektor w Referacie Budownictwa UG w Woli Krzysztoporskiej.
Po co nowe tablice? To będzie znaczne ułatwienie i czytelna informacja dla przewoźników, mieszkańców i innych osób podróżujących po terenie gminy.

Całe przedsięwzięcie będzie kosztowało ok. 4 tys. zł i jest wykonywane własnymi siłami gminy.