IMG_9445

IMG_9445

Wójt Roman Drozdek i kierownik Referatu Budownictwa UG Kamil Madejczyk