IMG_9473

IMG_9473

Wójt Roman Drozdek i kierownik Referatu Budownictwa UG Kamil Madejczyk