IMG_9510

IMG_9510

Wójt Roman Drozdek i kierownik Referatu Budownictwa UG Kamil Madejczyk