Nowy asfalt w Bujnach

Ponad 800-metrowy odcinek drogi w Bujnach został pokryty asfaltem. To kolejny etap modernizacji dróg w gminie Wola Krzysztoporska.

Chodzi o 845-metrowy odcinek ul. Leśnej Bujnach (od skrzyżowania z ul. Zieloną do ul. Granicznej). Wcześniej (w roku 2008) droga ta była utwardzona kruszywem. Teraz wzmocniono ją kolejną, 15-centymetrową podbudową z kruszywa, na którą z kolei położono 4 cm asfaltobetonu.
Droga ma 4,10 m szerokości. Po obu jej stronach będą 0,5-metrowe pobocza.
Główne prace wykonano na początku kwietnia. Już wkrótce będzie można poruszać się nowym odcinkiem asfaltowej drogi.
Koszt prac to 162.420 zł.

Wkrótce podobnej modernizacji doczekają się odcinki dróg w: Mąkolicach, Woźnikach Kolonii, Rokszycach i kolejny krótki odcinek w Bujnach. W sumie więc do 15 maja wyremontowanych ma zostać ponad 2,5 km dróg gminnych. Łączny koszt tych robót to 488.871 zł.