Nowy sprzęt trafił do strażaków

Nowoczesne hełmy, aparaty powietrzne i ubrania specjalne trafiły do strażaków OSP z gminy Wola Krzysztoporska. 22 listopada wójt Roman Drozdek podpisał umowy użyczenia i przekazał im sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Zakup zrealizowano przy współudziale środków z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

– Posiadany sprzęt nie zawsze zabezpieczał odpowiednio strażaków podczas działań ratowniczo-gaśniczych, a ich bezpieczeństwo jest niezwykle ważne. Jednostki OSP zgłaszały od dłuższego czasu zapotrzebowanie na dodatkowe wyposażenie. Po wnikliwej analizie do wsparcia zostały wytypowane te najbardziej potrzebujące jednostki OSP z gminy Wola Krzysztoporska – mówi wójt Roman Drozdek.

Nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy służący ochronie życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarem, klęską żywiołową czy innym zagrożeniem trafił do 4 jednostek z terenu gminy.
OSP Woźniki i OSP Krzyżanów otrzymały po 6 sztuk nowoczesnych hełmów bojowych z latarką za kwotę 7.062 zł każda.
Dwa aparaty powietrzne nadciśnieniowe otrzymała jednostka OSP Bujny, a ich koszt to 9.519 zł.
OSP Bogdanów otrzymała z kolei 2 komplety ubrań specjalnych typu „Garda” za kwotę 2.829 zł.
Razem na sprzęt dla strażaków przeznaczono kwotę 26.474 zł, z czego 18.600 zł stanowiły środki z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego, a 7.874 zł dopłaciła gmina Wola Krzysztoporska.
Umowa z Województwem Łódzkim podpisana została 26 sierpnia 2019 r. Teraz została ona ostatecznie zrealizowana.