Nowy wóz strażacki dla OSP w Bujnach

Strażacy i samorządowcy przed wozem bojowym

Do akcji może nim jechać sześciu druhów, ma napęd na cztery koła, automatyczną skrzynię biegów i zbiornik o pojemności 2500 litrów, a kosztował 1,4 mln złotych. To nowy wóz bojowy strażaków z Bujen, który w niedzielę (23 czerwca) został im oficjalnie przekazany. Uroczystości towarzyszył piknik rodzinny.

Oficjalne przekazanie wozu rozpoczęła msza święta sprawowana w intencji strażaków przez ks. proboszcza parafii w Bujnach Adama Pieńkowskiego. Po niej strażackie pododdziały i zaproszeni goście przemaszerowali prowadzeni przez Orkiestrę Dętą z Gomulina na plac przed strażnicą OSP w Bujnach. Tu – zgodnie z ceremoniałem – dowódca uroczystości, komendant gminny Mirosław Jakubczyk złożył meldunek członkowi Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP dh Romanowi Drozdkowi. Strażacy przypomnieli historię jednostki i starań o nowy wóz. A ten trafił do jednostki 30 września 2023 r. Auto kosztowało niemal 1.400.000 zł. Zasadnicza część tej kwoty, bo 950.000 zł pochodziła z budżetu gminy Wola Krzysztoporska, 350.000 zł stanowiła dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (przekazana za pośrednictwem Komendy Głównej PSP), a 100.000 zł pochodziło z dotacji udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Nowy średni wóz ratowniczo-gaśniczy to SCANIA P370 z automatyczną skrzynią biegów, napędem na cztery koła, zbiornikiem wody o pojemności 2.500 litrów i 250 l środka pianotwórczego, z autopompą dwuzakresową o wydajności 3.600 l/min. Samochód posiada linię wężową szybkiego natarcia. Kabina mieści 6 ratowników. Na aucie zamontowany jest też maszt oświetleniowy, wyciągarka i działko wodno-pianowe. Na dole auta zamontowane są zraszacze, które służyć mogą np. do dogaszania pogorzeliska.
Kluczyki do nowej Scanii P370 naczelnikowi Mateuszowi Piątkowi i prezesowi OSP w Bujnach Radosławowi Jakubczykowi przekazał wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek. – Spełniło się kolejne marzenie naszych strażaków, ale i nasze jako samorządowców – mówił wójt. – Dzięki temu nowemu nabytkowi mieszkańcy Bujen i okolic mogą się czuć się znacznie bezpieczniej. Życzę wam, żebyście przy pomocy tego znakomitego wozu bojowego mogli chronić, bronić i ratować oraz aby sprzęt przynosił wiele satysfakcji.
Wójtowi towarzyszyli: przewodnicząca Rady Gminy Wola Krzysztoporska Kamila Kaczorowska i strażacy zawodowi – zastępca komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi st. bryg. Sebastian Kościsty, komendant miejski PSP w Piotrkowie Trybunalskim st. bryg. Paweł Dela oraz wiceprezes Zarządu Powiatowego OSP RP dh Dariusz Lorenc, którzy życzyli druhom tyle samo wyjazdów, ile powrotów.

Uroczystość była także okazją do wręczenia wyróżnień i odznaczeń dla druhów OSP Bujny.

Brązowy medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymała druhna Paulina Kuwerska.

Odznakę „Wzorowy Strażak” otrzymali druhowie: Radosław Jakubczyk, Mateusz Piątek, Igor Kuśmierski, Grzegorz Danielak.

Odznakę za wysługę lat odebrali: Cezary Gaworczyk (35 lat), Sylwester Ostalec (30 lat), Paweł Sokołowski (25 lat), Marcin Miśkiewicz (20 lat), Damian Jakubczyk (20 lat), Sylwester Robak (20 lat), Paulina Kuwerska (10 lat), Martyna Dymus (10 lat), Marzena Zmarzła (10 lat).

Brązową odznakę MDP otrzymali: Alan Ałaszewski, Antoni Stępień, Bartłomiej Suwart, Iga Kurusiewicz, Jakub Misztela, Natan Szulc, Zuzanna Wochyń, Krzysztof Danielak, Tomasz Chmielewski, Alicja Kiereś, Julia Bieńkowska, Valeria Pedan, Kamil Ogrodnik.

Uroczystości zakończyło wspólne świętowanie podczas pikniku rodzinnego zorganizowanego przy świetlicy OSP.

Historia ochotniczej Straży Pożarnej w Bujnach

Ochotnicza Straż Pożarna w Bujnach została założona z inicjatywy miejscowej społeczności w roku 1926. Na jej czele stanęli prezes Franciszek Bińczyk i naczelnik Stanisław Kołaciński. Strażnica była wówczas drewniana, wyposażona w ręczną pompę oraz wóz na żelaznych, a potem na gumowych kołach. Druhowie jednak rekompensowali skromne wyposażenie swoją zaangażowaną postawą nie tylko podczas akcji pożarniczych ale też ćwiczeń, zbiórek i zawodów strażackich. To właśnie oni, wspierani przez miejscowe społeczeństwo, rozpoczęli w roku 1937 budowę nowej murowanej strażnicy, którą dwa lata później przerwał wybuch II wojny światowej. Mimo okupacji hitlerowskiej strażacy kontynuowali całodobowe dyżury i wyjazdy do akcji pożarniczych. Koniec wojny wprowadził ożywienie w działalności społecznej i samorządowej wsi, także w działalności przeciwpożarowej. Ambicją strażaków było podtrzymywanie pożarniczej tradycji i rozwijanie, zahamowanej przez wojnę, działalności. Dlatego już w 1945 r. jednostka wzbogaciła się o motopompę, a przez kolejne lata o nowe, coraz lepsze elementy ratowniczego wyposażenia. W latach 1964-1968 trwała budowa remizy strażackiej, przedsięwzięcie to wsparły władze gminne i gromadzkie, Wojewódzki Związek OSP a także sami strażacy i mieszkańcy wsi. Budynek ten przetrwał i służy do dziś. Przy jednostce w Bujnach zaczęła działać Młodzieżowa Sekcja OSP, wraz z nią jednostka odniosła wiele sukcesów w zawodach pożarniczych.
Strażacy tutejszej jednostki przez lata służyli mieszkańcom, nie tylko ratując od ognia ludzi i mienie, ale też wspierając różne inicjatywy społeczne służące wspólnemu dobru, np. budowę kościoła, domu parafialnego, chodnika, zbiornika p.poż. i itp.
W roku 1996 Ochotnicza Straż Pożarna w Bujnach obchodziła jubileusz 70 lat istnienia. Aby upamiętnić tę ważną datę jednostka zakupiła pamiątkowy sztandar.
Od lat 90. do roku 2007 jednostka OSP Bujny dysponowała lekkim pojazdem marki ŻUK, na którym znajdował się podstawowy sprzęt gaśniczy wraz z motopompą PO5.
W roku 2007 zakończono, dzięki dużej pomocy władz gminnych, rozbudowę strażnicy. W pracę przy budowie włączyło się wielu mieszkańców i wszyscy druhowie z jednostki. W tym samym czasie jednostka otrzymała też nowy samochód strażacki marki Ford z pompą oraz zbiornikiem na 400 l wody. Poświęcenie pojazdu zbiegło się z obchodami 80-lecia istnienia jednostki w dniu 23 września 2007 r.
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w 2021 roku wybrało nowy Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Bujnach, na którego czele stanęli:
prezes Radosław Jakubczyk
wiceprezes Rafał Jakubczyk
naczelnik Mateusz Piątek
zastępca naczelnika Łukasz Kiereś
skarbnik Damian Jakubczyk
sekretarz Igor Kuśmierski
gospodarz Roman Stanikowski

22 lutego 2023 r. wiceminister MSWiA zatwierdził listę jednostek OSP, które w 2023 roku otrzymają dofinansowanie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. Jednostka OSP Bujny znalazła się na 180 pozycji listy rankingowej do zakupu średniego wozu ratowniczo gaśniczego. Konsekwencją otrzymanego dofinansowania było odebranie promesy z rąk zastępcy komendanta głównego PSP nadbrygadiera Krzysztofa Hejduka. Uroczystość ta odbyła się w Komendzie Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim. Promesa ta była jedną ze składowej przewidywanego kosztu auta. 30 maja Radni Rady Gminy Wola Krzysztoporska uchwalili kolejne niezbędne środki na zakup samochodu. Następny krok to rozpoczęcie przetargu, które wyłoniło wykonawcę. Kolejne miesiące to wielka niecierpliwość wśród druhów i odliczanie do dnia 30 września 2023 r. To właśnie w tym dniu druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bujnach odebrali od producenta fabrycznie nowy wóz ratowniczo-gaśniczy. O godzinie 19.00 spełniło się marzenie wielu z nas, a także i mieszkańców wsi Bujny. To wtedy pod remizą OSP pojawił się po raz pierwszy w historii jednostki fabrycznie nowy średni wóz ratowniczo-gaśniczy na podwoziu SCANIA P 370.

Składowe zakupu samochodu prezentują się następująco:
950.000 zł – Urząd Gminy Wola Krzysztoporska
350.000 zł – KG PSP, MSWiA
100.000 zł – WFOŚiGW w Łodzi


Fot. Anna Wiktorowicz