Nowym chodnikiem do szkoły

nowy chodnik z kostki betonowej

Od 1 września mieszkańcy, a szczególnie uczniowie z Woli Krzysztoporskiej mogą korzystać z wyremontowanego chodnika. Remont objął odcinek przy ul. Kościuszki od ul. Cmentarnej do wjazdu do Szkoły Podstawowej (zatoki autobusowej) w Woli Krzysztoporskiej.

Prace polegały na rozbiórce istniejących chodników o szerokościach od 1,5 m do 2,0 m i wykonaniu w miejscu rozebranych chodników nowych z kostki betonowej wraz z krawężnikami i obrzeżami. Ich łączna długość to ok 540 m.b., a łączna powierzchnia to ok 1035m².
Koszt remontu to 227.181 zł.