W nowym składzie będą przeciwdziałać przemocy

Powstał po to, by przeciwdziałać przemocy, ale także pomagać jej ofiarom. Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2019 będzie pracował w nowym składzie.

Z założenia rodzina powinna być miejscem, gdzie czujemy się bezpiecznie, jesteśmy kochani i akceptowani. Niestety istnieją rodziny, w których odczuwa się strach, doświadcza poniżenia, a dom staje się piekłem. Jak pomóc osobom dotkniętym przemocą?
Właśnie po to powstał Gminny Zespół Interdyscyplinarny działający w gminie Wola Krzysztoporska od 2010 r. Jego celem są wspólne, jednolite i skoordynowane działania przeciwdziałające temu zjawisku. Członkowie zespołu (przedstawiciele GOPS, policji, służby zdrowia, prokuratury, sądu, GKRPA, szkół), dzięki temu, że posiadają wiedzę z różnych dziedzin, wspólnie budują lokalny system postępowania w przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie.
W naszej gminie skala tego problemu jest widoczna i niestety stale rośnie. Do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w 2016 roku wpłynęło 61 formularzy tzw. Niebieskich Kart (procedura rozpoznania przemocy, diagnozowania i działań interwencyjnych), z których 56 założonych było przez funkcjonariuszy policji, a 5 przez pracowników socjalnych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej.
Członkowie Zespołu spotykają się nie rzadziej niż raz na kwartał w celu diagnozy sytuacji rodzinnej, stworzenia indywidualnego planu pomocy rodzinie i oceny działań, które udało się zrealizować w poszczególnych przypadkach.

W skład Zespołu wchodzą:

1) Danuta Markiewicz – przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej;
2) Maria Kuśmierek – przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej;
3) Małgorzata Walas – przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej;
4) Agata Szczegodzińska – przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie;
5) Beata Dzwonek – przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Parzniewicach;
6) Sylwia Siwik-Pisarek – przedstawiciel Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Bogdanowie;
7) Katarzyna Przerywacz – przedstawiciel Przedszkola Samorządowego w Woli Krzysztoporskiej;
8) Barbara Cieślak – przedstawiciel Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Woli Krzysztoporskiej;
9) Anna Siekańska – przedstawiciel Szkoły Podstawowej im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie;
10) Radosław Helman – przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Bujnach;
11) Aleksandra Czarczyńska – przedstawiciel Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Woli Krzysztoporskiej;
12) Marta Kopacka – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Woli Krzysztoporskiej;
13) Karol Wrzeszcz – przedstawiciel Komisariatu Policji w Grabicy;
14) Hubert Michalak – przedstawiciel Komisariatu Policji w Grabicy;
15) Adam Zarzycki – przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim;
16) Izabela Rafalska – przedstawiciel Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Zespół jest powoływany zarządzeniem wójta i działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy wójtem gminy a poszczególnymi instytucjami zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku.