O funduszach na gospodarkę odpadami

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich z Bełchatowa zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym pn. „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 – Działanie V.2 Gospodarka odpadami”, które odbędzie się w dniu 17 maja 2018 r. (tj. czwartek) w godz. 10:00 – 12:30 (rejestracja od godz. 9:45), w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 15 – I piętro.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu, prosimy o zgłoszenie poprzez zakładkę Weź udział na stronie https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/2518-spotkania-informacyjne-poswiecone-aktualnym-konkursom-w-ramach-rpo-wl-2014-2020-dzialanie-v-2-gospodarka-odpadami, do dnia 16 maja br., do godz. 12:00.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 44 633 34 63.