O funduszu sołeckim i dożynkach z sołtysami

Czy sołectwa chcą dysponować własnym funduszem, gdzie odbędą się tegoroczne dożynki, jak będzie funkcjonował w gminie program „Rodzina 500 plus” – o tym wszystkim mówiono podczas spotkania z sołtysami z terenu gminy Wola Krzysztoporska.

Tym razem było to wyjątkowe spotkanie, bo 11 marca obchodzono również Dzień Sołtysa. Były więc życzenia satysfakcji z pracy i drobne upominki.
Ale przyszedł też czas na poważne decyzje. Gospodarze wsi zadecydowali, jak dysponować funduszem sołeckim. I tak jak w latach ubiegłych – o co wnioskował wójt gminy Roman Drozdek – pula niemal 605 tys. zł trafi do wspólnego gminnego budżetu, nie będzie natomiast wykorzystywana przez poszczególne sołectwa. Za takim rozwiązaniem głosowało 37 sołtysów, 6 osób wstrzymało się od głosu.
Ważnym punktem zebrania stała się także decyzja, gdzie w tym roku odbędą się dożynki gminne. Chęć zaangażowania się w organizację przedsięwzięcia zgłosiła sołtys Gliny (i jednocześnie radna z tego terenu) Edyta Michalak. Po krótkiej dyskusji gospodarze wsi wspólnie zadecydowali, że to właśnie tam 28 sierpnia zorganizowane zostanie gminne święto plonów.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jolanta Kołacińska poinformowała z kolei, kiedy odbędą się dni gminy. Te zaplanowano na 19 czerwca.
Podczas spotkania sołtysi mogli się także dowiedzieć, jak Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przygotowuje się do wypłacania świadczeń z rządowego programu „Rodzina 500 plus”. Kierownik GOPS w Woli Krzysztoporskiej Halina Filipek poinformowała w skrócie, na czym polega program i jakie wymagania trzeba spełnić, by do niego przystąpić (więcej na www.wola-krzysztoporska.pl, www.gops-wola.pl). Odpowiadała też na konkretne pytania i wątpliwości zainteresowanych.
O najważniejszych zadaniach zapisanych w budżecie gminy na 2016 r. opowiedział z kolei wójt gminy Roman Drozdek. W tym roku będziemy termomodernizować budynki użyteczności publicznej, modernizować sieć dróg na osiedlu w Woli Krzysztoporskiej, budować drogi gminne, oświetlenie przy nich, a także siłownie zewnętrzne i place zabaw w 8 miejscowościach. Co warto dodać – na te wszystkie inwestycje będziemy się starali pozyskać środki zewnętrzne.
O dobrej kondycji gminnych finansów mówił z kolei skarbnik gminy Wiesław Jagiełło. Ważna informacja jest taka, że w budżecie nie założono deficytu, a więc wydamy tyle pieniędzy, ile wpłynie do gminnej kasy. Stopnieje także zadłużenie gminy do niewiele ponad 8 mln zł.
Dobrą wiadomość o tym, że nie będzie podwyżek cen wody i ścieków, przekazał zastępca wójta Mieczysław Warszada.
Sekretarz gminy Dominik Ambrozik przypomniał o możliwości składania do 30 marca wniosków dotyczących bezpłatnego odbioru azbestu. Ważne, by materiały zawierające azbest były zdemontowane na dzień składania wniosku.
Bieżące problemy zgłaszali też sami sołtysi. O zagrożeniu spowodowanym rozpadającymi się budynkami prywatnymi mówił sołtys Mzurek Ryszard Cieślak. Problem zalewania pól w Gomulinie sygnalizowała z kolei sołtys tej wsi Anita Łuczyńska. Sołtys wsi Woźniki Kolonia Bożena Gruszczyńska pytała o plany dotyczące kanalizacji tej części gminy. Sołtys Gliny Edyta Michalak apelowała o uzupełnienie ubytków nawierzchni drogi Krzyżanów – Gąski. Sołtys Bujen Agnieszka Robaszek-Pawlik dziękowała za zamontowanie barierek ochronnych przy głębokim rowie na skrzyżowaniu ul. Leśnej i Zielonej w tej miejscowości. Przekazała też sugestię mieszkańców, aby na działce po byłej mleczarni w przyszłości zorganizować plac zabaw dla dzieci. Elżbieta Wójcik, sołtys Gomulina Kolonii apelowała z kolei o ustawienie przystanku autobusowego z myślą o dojeżdżających do szkoły dzieciach. Sołtys Wygody Małgorzata Pisarek pytała natomiast o budynek komunalny w tej miejscowości i ewentualną konieczność przeniesienia z niego mieszkańców ze względu na słaby stan techniczny.