O inwestycjach i budżecie sołeckim na spotkaniu z sołtysami

Jakie inwestycje na 2018 r. zaplanowano w gminie Wola Krzysztoporska i czy sołtysi będą chcieli skorzystać z tzw. funduszu sołeckiego – o tym m.in. rozmawiano podczas spotkania władz gminy z sołtysami. Nie zabrakło też życzeń i drobnych upominków z okazji ich święta.

Najważniejsze inwestycje na rok 2018 przedstawił sołtysom 13 marca wójt gminy Roman Drozdek. A są wśród nich m.in.: kolejny etap budowy kanalizacji w miejscowościach Wola Krzysztoporska, Wygoda, Kacprów, Radziątków, Gąski, Bujny, dokończenie budowy domów ludowych w Gąskach i Rokszycach, budowa dróg gminnych (ok. 1 mln zł), budowa 13 kompleksów sportowo-rekreacyjnych składających się z placów zabaw i siłowni zewnętrznych, rewaloryzacja parku w Parzniewicach, modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Woli Krzysztoporskiej, rewitalizacja centrum miejscowości Bogdanów, przebudowa domów ludowych w Blizinie i Mąkolicach, modernizacja Ośrodka Zdrowia w Parzniewicach czy wykonanie ogrzewania w Domu Ludowym w Pawłowie Górnym.
Na wszystkie inwestycje w tym roku zaplanowano rekordową kwotę niemal 24,5 mln zł.
Mimo tak dużych wydatków kondycja finansowa gminy jest dobra, co podkreślał skarbnik Wiesław Jagiełło. Nie bez znaczenia jest fakt, że na wiele spośród zadań inwestycyjnych gmina wystarała się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych – łącznie w kwocie ponad 9,6 mln zł.
O spotkaniu sołtysów z terenu gminy Wola Krzysztoporska z premierem Mateuszem Morawieckim opowiedziała z kolei sołtys wsi Glina Edyta Michalak.
Ważnym punktem spotkania było także poddanie pod dyskusję kwestii przystępowania lub nieprzystępowania gminy do realizacji tzw. funduszu sołeckiego. Opinia sołtysów w tej sprawie nie jest wiążąca (bo ostatecznie o tej kwestii zadecyduje Rada Gminy), ale jest ona zawsze brana pod uwagę przez radnych. Ostatecznie sołtysi w większości opowiedzieli się przeciwko utworzeniu funduszu sołeckiego (26 osób). Za jego utworzeniem było 8 sołtysów, od głosu wstrzymało się 5.
Przypomnijmy, że fundusz sołecki to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców (można np. zbudować lub wyremontować plac zabaw dla dzieci, naprawić chodniki, zadbać o porządek we wsi – np. postawić kosze na śmieci, posadzić drzewa, krzewy, wyremontować wiatę przystankową). Ilość pieniędzy dla sołectwa jest uzależniona od zamożności gminy. W przypadku gminy Wola Krzysztoporska sytuacja o tyle jest trudna, że są w niej aż 43 sołectwa i kwota przypadająca na każde z nich byłaby niewielka. Razem do dyspozycji sołectw byłoby ok. 796 tys. zł.

Ale spotkanie z sołtysami to nie tylko sprawy formalne. Niezwykły jubileusz 30 lat w roli sołtysa Parzniewic świętował pan Jerzy Krzesiński.
Podczas spotkania nie zabrakło też życzeń i drobnych upominków z okazji obchodzonego 11 marca Dnia Sołtysa. Wójt Roman Drozdek – w imieniu Rady Gminy i własnym – dziękował za zaangażowanie i pracę na rzecz lokalnych społeczności. – Dziękuję za współpracę między nami. Jesteście doradcami i wyrazicielami tego, czego oczekują mieszkańcy. Życzę, żeby ta służba dała dużo satysfakcji i radości – mówił wójt, a w życzeniach sekundowali mu skarbnik Wiesław Jagiełło i sekretarz gminy Dominik Ambrozik.