Obostrzenia związane z ptasią grypą odwołane

Stado kur z kogutem na zielonej łące

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim zawiadamia, iż w dniu 21 maja 2021 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego opublikowane zostało rozporządzenie nr 10/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 20 maja 2021 r., uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzenia zakazów oraz nakazów na tych obszarach.

W związku z powyższym, wszystkie nakazy i zakazy obowiązujące na obszarze zagrożonym przestają obowiązywać.
Rozporządzenie z załączeniu.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Rozporządzenie ptasia grypa 1 017 KB 227