Odnawialne źródła energii dla rolnictwa

Jak wykorzystać odnawialne źródła energii (OZE) w rolnictwie? W dniu 20.03.2019 roku Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Łodzi przeprowadzi szkolenie dedykowane rolnikom, mieszkańcom terenów wiejskich oraz firmom z branży rolno-spożywczej pt. „OZE – szansa na innowacyjne rolnictwo”, które zostało objęte patronatem honorowym ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Szkolenie jest ukierunkowane na promocję wykorzystania odnawialnych źródeł energii w rolnictwie oraz rozpowszechnienie wiedzy dotyczącej możliwości wykorzystania lokalnie dostępnych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem zmniejszenia uciążliwości wpływu rolnictwa na jakość życia na wsi.

Najważniejsze tematy:
– uwarunkowania i koszty pozyskania energii z OZE,
– praktyczne doświadczenia z eksploatacji instalacji OZE:
biogazownie rolnicze,
małe elektrownie wodne,
instalacje fotowoltaiczne,
kotły na biomasę (pellet),
– finansowe wsparcie operacyjne:
prosument,
taryfy gwarantowane (systemy FIT/FIP),
aukcje,
– wsparcie inwestycyjne z zakresu OZE.

Szkolenie odbędzie się 20 marca 2019 r. od godz. 9:00 w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach przy ul. Nowości 32 (w załączeniu ulotka informacyjna oraz harmonogram szkolenia).
Zainteresowani przedmiotowym szkoleniem powinni zgłosić swój udział pod numer tel. 042 636 53 26 w. 3 lub 608 704 277 do dnia 12.03.2019 do godz. 15:30 (ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń).

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Agenda szkolenia 205 KB 350
2 pdf Ulotka OZE 847 KB 357