Oferta pracy – konserwator 1/4 etatu

W imieniu Przedszkola Samorządowego w Woli Krzysztoporskiej zapraszamy do składania ofert na stanowisko pracy:  konserwator (1/4 etatu).  Miejsce pracy: Wola Krzysztoporska. Zakres obowiązków konserwatora:

 • systematyczne lokalizowanie usterek występujących w Przedszkolu Samorządowym w Woli Krzysztoporskiej,
 • systematyczne usuwanie usterek oraz wykonywanie bieżących remontów zgłaszanych ustnie lub zapisywanych w zeszycie przez innych pracowników przedszkola,
 • wykonywanie prac remontowo – budowlanych niewymagających specjalistycznego sprzętu, przygotowania, zlecanych przez dyrektora,
 • troska o wyposażenie warsztatu w sprzęt, narzędzia i materiały, dokonywanie zakupów, zamawianie materiałów w uzgodnieniu z Dyrektorem,
 • utrzymanie porządku i czystości na stanowisku pracy,
 • utrzymanie porządku i czystości terenów zielonych (koszenie traw, przycinanie drzew, grabienie liści),
 • codzienne sprzątanie przed budynkiem przedszkola, na wyznaczonym odcinku (zamiatanie, odśnieżanie),
 • przekazywanie informacji kierownictwu przedszkola o zauważonych nieprawidłowościach w zapewnieniu bezpieczeństwa dzieci i pracowników,
 • sprawowanie nadzoru nad wejściem głównym do budynku,
 • wykonywanie poleceń Dyrektora,
 • przestrzeganie Regulaminu Pracy,
 • przestrzeganie przepisów BHP i p.poż..

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Oferty należy składać w siedzibie Przedszkola Samorządowego w Woli Krzysztoporskiej, ul. Kościuszki 25, w terminie do dnia 26 stycznia 2017 r.