Ogień pojawił się w szkolnej bibliotece. Trzeba było ewakuować trzy placówki

Niemal 400 osób trzeba było jednocześnie ewakuować z trzech palcówek oświatowych w Gomulinie po tym, jak pojawiła się informacja, że w szkolnej bibliotece wybuchł pożar.

Były to na szczęście tylko ćwiczenia, które przeprowadzono 16 czerwca w centrum edukacyjnym w Gomulinie. Sygnał do ewakuacji ogłoszono o godzinie 10.15 po informacji, że w bibliotece szkolnej wybuchł pożar. Po sprawdzeniu informacji przez dyrektor Gimnazjum podjęta została decyzja o zawiadomieniu oficera dyżurnego PSP i ewakuacji dzieci i personelu z wszystkich trzech placówek. Gimnazjum musiało opuścić 69 uczniów i 14 osób personelu, Szkołę Podstawową – 244 uczniów i 21 osób personelu, a niepubliczne przedszkole – 36 maluchów i 6 osób dorosłych.
– Wszystkie osoby z poszczególnych budynków opuściły zajmowane klasy w czasie nieprzekraczającym 2 minut i 50 sekund. To zadowalający czas – mówi Jan Czubała, specjalista do spraw ppoż. w Urzędzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej. – Ewakuacja przebiegła sprawnie. Przybyła na miejsce jednostka OSP Gomulin dokonała rozpoznania miejsca zdarzenia i sprawdzenia, czy wszystkie osoby zostały wyprowadzone w bezpieczne miejsce.
Po zakończeniu ćwiczeń strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie i jednostki OSP pokazali dzieciom sprzęt i samochody strażackie.
– Celem ćwiczeń było przygotowanie dzieci, młodzieży i personelu do właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia oraz sprawdzenie znajomości instrukcji przeciwpożarowych i dróg ewakuacji, a także legalizacji posiadanego sprzętu gaśniczego i umiejętności współpracy personelu cywilnego placówki z jednostkami ratowniczymi – dodaje Jan Czubała.
W ćwiczeniach uczestniczyła Komenda Miejska PSP w Piotrkowie pod dowództwem st. kpt. Marka Paliwody oraz jednostka OSP z Gomulina pod dowództwem prezesa Szczepana Mroczkowskiego.  Wziął w nich udział również komendant gminny ZG Z OSP Mirosław Jakubczyk, a z ramienia gminy – oprócz Jana Czubały także sekretarz Dominik Ambrozik. Działania szkół i personelu koordynowała Irena Kasztelan, dyrektor Gimnazjum w Gomulinie, a nad bezpieczeństwem całości czuwali przedstawiciele Komisariatu Policji w Grabicy st. asp. Rafał Olczyk i asp. Kamil Ciesielski.