Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

wnętrze outobusu z siedzeniami

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz.1944), informuję, że Wójt Gminy Wola Krzysztoporska wykonując zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego określone w powyższej ustawie ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia, którego przedmiotem będzie zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

1. Nazwa i adres właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego:
Gmina Wola Krzysztoporska ul. Kościuszki 5 97-371 Wola Krzysztoporska.

2. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia:
Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego zgodnie z art. 22 ust. pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1944 ).

3. Określenie rodzaju transportu oraz sieci komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy :
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie publicznego transportu zbiorowego w zakresie gminnych przewozów pasażerskich użyteczności publicznej w transporcie drogowym dla linii komunikacyjnych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska.

4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:
listopad 2021 roku.

5. Zmiana informacji:
Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1944 ), zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

6. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

1) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
2) Biuletyn Informacji Publicznej
3) Strona internetowa Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska
4) Tablica informacyjna w budynku Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska